SE6 Binh Thuan – Nha Trang

Loại tàu: Trains from Binh Thuan to Nha Trang
Điểm đi: Binh Thuan
Điểm đến: Nha Trang
Giờ đi: 12:36
Giờ đến: 16:21
Giá ghế ngồi mềm: 17$
Giá giường cứng 1: 21$
Giá giường cứng 2: 21$
Giá giường cứng 3: 19$
Giá giường mềm 1: 23$
Giá giường mềm 2: 23$
Mô tả ngắn: